Vedic Art

Vedic Art

Att skapa inifrånharrietpainting

I Vedic Art målar du inte av någonting i det yttre, utan du närmar dig istället livets eget sätt att uttrycka sig. Inifrån. Att tillåta skapandet att ske av sig självt, helt naturligt och enkelt, inifrån och ut.

Det handlar inte om teknik, det handlar om seendet. Ditt eget sätt att se. Ditt personliga uttryck. Konst och liv är så oerhört intimt förknippade med varandra, att det inte går att skilja dem åt. Man talar om konsten att leva.

Du skapar livet inifrån dig själv – på ditt eget unika sätt. Principerna kommer att bli en hjälp för dig på vägen till att finna ditt eget uttryck.

Att skapa den nya konsten.

Inifrån.

Ursprunget

I den mångtusenåriga Vediska kunskapstraditionen finns principer för alla kreativa områden, bland annat för konsten. 1974 fick Curt Källman dessa 17 principer av Maharishi Mahesh Yogi, en Indisk mästare som strukturerat Vedisk kunskap inom alla områden för att passa för oss i vår moderna tid. Han gav Curt uppgiften att lägga grunden för en helt ny konstutbildning.

Den nya konsten

Vedic Art länkar konsten till livet och ger friheten tillbaka till skapandet. All kunskap finns redan strukturerad i dig själv, du behöver bara återfå minnet. Att du själv har både kunskapen och ansvaret för att skapa möjligheterna i ditt liv. Allting blir väldigt enkelt, eftersom du kommer att använda dig av din egen ”teknik”.

Med lätthet.

Inifrån.