Utställningar

Utställningar

Utförda utställningar i urval.

 • Konstutställning Logica i Härnösand hösten 2009.
 • Konstutställning If Skadeförsäkring i Sundsvall maj 2010.
 • Konstrunda Härnösand juni 2010.
 • Utställning Korsmässomarknaden Härnösand september 2010.
 • Utställning ”Härnösand vibrerar” oktober 2010.
 • Separatutställning Härnösand november 2010.
 • Utställning på SCA / SDC maj 2011.
 • Separatutställning Stöde Form juli 2011.
 • Separatutställning ”Challenging the doors of time” Härnösand november 2011.
 • Utställning på Landstinget Västernorrlands kansli i Härnösand januari 2012.
 • Separatutställning ”Beyond” på Galleri Rica på Linnégatan 41 i Stockholm oktober 2012.
 • Utställning på Kommunförbundet i Härnösand januari 2013.
 • Utställning tillsammans med fotograf Caj-Åke Hägglund i Härnösand september 2013.
 • Separatutställning ”Acceptance” på Sågverket Möten & Rum i Rö juli-augusti 2014.
 • Utställning tillsammans med Hans Forsell på Almia Möbler i Härnösand feb – april 2015.
 • Separatutställning på restaurangen Hemsö Fästning juni-augusti 2015.
 • Separatutställning 24 – 29 november 2017 på Galleri Movitz i Stockholm.

Planerade / pågående utställningar: